Meny

Mattias Cantzler

Mariusstrompe_blues_Oslo_Utmark_web
Scroll down for english

MARIUSSTRØMPEBLUES
Mattias Cantzler
30. april – 29. mai 2016

Essay:
Å tro er å kaste bort tid
Av Stian Gabrielsen, skribent, kunstkritiker, kunstner

Åpning:
Lørdag 30. april, kl 14.
Møt ved inngang til Østmarka ved veikrysset Solbergliveien/Hellerudveien

Transport:
Buss 76 fra Helsfyr til Solbergliveien

Kart og veibeskrivelse

Mattias Cantzler (f. 1976) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (BA 2007) og har bodd i Norge de siste 13 årene. Han jobber hovedsaklig innen installasjon, skulptur, analog 16 mm-film, video, animasjon, fotografi, performance og land art. Arbeidene hans er ofte rombaserte og stedsspesifikke. En inspirasjonskilde for Cantzler er den amerikansk/italienske arkitekten Paolo Soleri og hans definisjon av rom som virkelighet (space as reality), samt tanker rundt begrep som arcology, ecology og arkitektur (idéene om hvordan den urbane sivilisasjonens problemer muligvis kan løses). Cantzlers kunstnerskap kjennetegnes av eksperimenteringslyst og en total kompromissløshet. Han har nylig hatt utstilling på Galleri Kunstepidemin og Galleri 54 (Göteborg), Ibsenhuset (Skien) og Prosjektrom Carl Berner (Oslo).

English:

MARIUS STOCKINGS BLUES
Mattias Cantzler
30th April – 29th May 2016

Essay:
Å tro er å kaste bort tid
By Stian Gabrielsen, writer, critic, artist

Opening:
Saturday 30th April, 14.00
Meet by the entrance to Østmarka, by the crossroad Solbergliveien/Hellerudveien

Transport:
Bus no. 76 from Helsfyr to Solbergliveien

Map and directions

Mattias Cantzler (b. 1976, Sweden) studied at the Art Academy of Oslo and has been based in Norway for 13 years. He is mainly working with installation, sculpture, analogue 16mm film, video, animation, photography, performance and land art. His work is often focusing on space and related to the site. A source of inspiration for him is the american/italian architect Paolo Soleri and his definition of space as reality, as well as the thoughts about the concepts archeology, ecology and architecture, or how the problems of the urban civilization possibly can be solved. Cantzler’s artistry is characterized by experimentation and an uncompromising attitude. He has recently exhibited at Gallery Kunstepidemin and Gallery 54 (Göteborg), Ibsenhuset (Skien) and Prosjektrom Carl Berner (Oslo).

Powered by WordPress. Designed by WooThemes