Meny

Daniel Slåttnes

Meditasjonsplass_web
 Scroll down for english

MEDITASJONSPLASS
Daniel Slåttnes
30. april – 29. mai 2016

 

Essay:

Stedsspesifikke meditasjoner
Av Kjetil Røed, kunstkritiker

Åpning:
Lørdag 30. april, kl 14
Møt ved inngang til Østmarka ved veikrysset Solbergliveien/Hellerudveien

Transport:
Buss 76 fra Helsfyr til Solbergliveien

Kart og veibeskrivelse

Daniel Slåttnes er utdannet master i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han utforsker subjektiveringen av objektet i møte med kunstneren og publikum, og forholder seg til spenningsfeltet mellom naturvitenskap og humaniora. Kommende separatutstillinger inkluderer Spirituell tid og rom på Visningsrommet USF i Bergen, Samtale mellom fire kropper på Studio17 i Stavanger, og Opplevelser av en relasjon på Galleri Ask i Horten. Tidligere utstillingspraksis er blant annet Seanser med Materialer på Podium i Oslo, This is its body på Noplace i Oslo, og den gruppeutstillingen Ung. Lovende på Galleri F15 i Moss.

www.slaattnes.com

English

MEDITATION SPACE
Daniel Slåttnes
30th April – 29th May 2016

 

Essay:

Stedsspesifikke meditasjoner
By Kjetil Røed, art critic

Opening:
30th April, 14.00
Meet by the entrance to Østmarka, by the crossroad Solbergliveien/Hellerudveien

Transport:
Bus no. 76 from Helsfyr to Solbergliveien

Map and directions

Daniel Slåttnes graduated Master of Fine Art from Oslo National Academy of the Arts. He explores the subjectification of the object in the face of the artist and the audience, and deals with the area of tension between science and the humanities. Upcoming solo exhibitions include Spiritual Time and Space at USF in Bergen, Conversation Between Four Bodies at Studio17 in Stavanger, and Experiences of a Relation at Gallery Ask in Horten. Earlier exhibition practice include Seances with Materials at Podium in Oslo, This is its body at Noplace in Oslo, and the group exhibition Young. Promising at Galleri F15 in Moss.

www.slaattnes.com

Powered by WordPress. Designed by WooThemes